Syftet är att öka din kunskap om sjukdomen atros.
Lära dig om vad du som patient kan göra för att hjälpa dig själv.
Öka den fysiska aktivitetsnivå för de som behöver.
För mer information Kontakta sjukgymnast/ fysioterapeut Bo Hörby