Ingen provtagning utförs från Werlabs blodkollen och Onelab gäller från 19/3 och framåt.