Välkommen till vår lättakut med drop-in. Här tar vi hand om dig med lättare akuta besvär.
På lättakuten får du träffa en sjuksköterska som gör en snabb bedömning av dina besvär. Därefter får du vid behov träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens.
Om du har mer långvariga besvär
Om du har haft dina besvär i mer än 4 veckor eller om dina besvär behöver utredning ber vi dig istället att boka en tid. Det ger oss möjlighet att ägna mer tid åt ditt besök. Symtom som kan tänkas längre mottagningstid och utredning är huvudvärk, magbesvär, yrsel, psykisk ohälsa, årskontroll, receptförnyelse, förlängning av sjukskrivning och andra intyg kräver tidsbokning.
Ring oss gärna om du är osäker på vilken typ av besök du behöver-040 – 6086000.

På öppen-mott/lättakut

Du kan söka med besvär från följande

Allergi, feber, öron näsa och hals

Infektion

Urinvägar

Hud och ögon

Rygg

Anmäl dig i receptionen!
Du sätts upp på en väntelista för att träffa sjuksköterska och vid behov får du träffar en läkare.
Barn o svårt sjuka har förtur och det är sjuksköterskan som bestämmer över turordningen.
Om du inte lider av dessa besvär, vänlig kontakta vår rådgivning för att boka in en planerad mottagningstid 040 – 6086000.

Öppen mott/ lättakut har tyvärr inte möjlighet att hjälpa dig med att:
-Boka läkartid/årskontroll
-förnya recept
-förlänga sjukskrivning
Om du har svårt att andas, har en medvetandepåverkan eller pågående bröstsmärta
Säg till i receptionen.